Om VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier)

Här berättar Jamine, Anton och Alice om VÅGA PRATA i TV4 Nyhetsmorgon. Se klippet här:
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11978493

Nu över 500 000 besök på vår webb!

VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier)  har startats av Hjärnkoll Stockholm, eftersom vi tycker att det saknas en motkraft till alla de perfekta och tillrättalagda bilder vi ofta ser på sociala medier.
Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholms län.

Vill du dela din egen berättelse? Här får du tips om hur du skriver. Vi kan intervjua dig, om du inte vill skriva själv. Mejla din berättelse till info@vagaprata.nu

Som alla vet ökar den psykiska ohälsan bland unga idag, och vi vet att sociala medier bidrar till det.
Vi bjuder därför in unga att berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa i våra kanaler på webben, podden och blogg. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn, där vi delar våra berättelser.
Här kan du som är ung vara med och berätta och läsa andras berättelser. Sitt inte tyst – vi är många som känner likadant. Du är inte ensam!
Alla ni andra – följ oss så att du kan förstå oss bättre! Vi är många som har det jobbigt och samhället måste ta detta på allvar. Psykisk ohälsa syns inte alltid på utsidan.

KONTAKT
OBS! Mejladressen har varit fel tidigare. Nu är det rätt adress!
Allmänna frågor
: info@vagaprata.nu
För press och övergripande frågor: Lou Rehnlund, lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se


Varför vi startade

Sociala mediers inverkan på den psykiska ohälsan bland unga
En orsak som ofta framförts på senare tid till att den psykiska ohälsan ökar bland unga idag är påverkan från sociala medier. En Brittisk studie visar att sociala medier framkallar stor ohälsa bland unga genom att de skapar en känsla av otillräcklighet. Man jämför sig med de perfekta – och ofta retuscherade – bilderna och upplever idealet som ouppnåeligt. [2]

Bakgrund 

(Se länkar längst ner på sidan)
Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt bland unga idag. Enligt Socialstyrelsens senaste rapport har psykisk ohälsa bland barn 10-17 år ökat med 100% på tio år och över 190 000 unga är drabbade. Problemet är att unga idag inte pratar om hur de mår på insidan. I stället plågas de av perfekta idealbilder och höga krav som de flesta inte klarar att leva upp till. [1]  Som en ung kille berättade: ”Nu kan ju vem som helst bli en youtubestjärna, men när man inte blir det så är man typ misslyckad”. Med VÅGA PRATA vill vi visa på andra ideal och att det är ok att prata om psykisk ohälsa.

Svt Nyheter rapporterar att en fjärdedel av unga tjejer upplever att deras självkänsla försämras av sociala medier. [3]

Många ungdomar får uppfattningen att andra har mer spännande och roligare liv än de själva – bland flickorna hela 56 procent och bland pojkarna 38 procent. Nästan hälften känner sig inte nöjda med sin kropp när de jämför sig med andra i sociala medier, enligt en enkät gjord bland närmare 4000 unga på sajten ungdomar.se.

”Jag gillar inte att ta bilder på mig själv just för att jag inte gillar mitt utseende, och när jag då ser andra ‘populära’ och mer attraktiva personer lägga ut bilder och få så många bra kommentarer och likes får det mig att känna som om jag inte är tillräckligt vacker för samhället, och det är ingen bra känsla”, skriver en 15-årig flicka. [4]

Ungas användande av Sociala medier

Bland unga 12-15 år är det 86% som använder Instagram och för åldersgruppen 16-25 är siffran 81%. Snapchat används av 91% av gruppen 12-15 år och 84% av gruppen 16-25 år medan Youtube används av 100% av de unga i båda grupperna 12-25 år. När det gäller Facebook är det 54% i gruppen 12-15 som använder Facebook medan 93% i gruppen 16-15 år använder Facebook och av dem använder 76% mediet dagligen. Det man huvudsakligen använder Facebook till är att läsa meddelanden på Messenger, vilket 81% gör. Men bara hälften läser nyheter eller andras inlägg. Det är dock 63% som deltar i grupper. 89% av gruppen 12-15 år läser e-post och 99% av gruppen 16-26 gör det. 40% av 12-15-åringarna läser bloggar medan 51% av 16-25-åringarna gör det. Bland internetanvändare i alla åldrar är det ungefär 40% som lyssnar på poddar, och av dem är majoriteten under 25 år. Några exakta siffor på poddanvändandet bland unga har varit svårt att hitta. [5]

Om Hjärnkoll Stockholm

Hjärnkoll Stockholm arbetar för att motverka fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa med hjälp av den egna berättelsen. Riksförbundet Hjärnkoll Startade ursprungligen som ett regeringsuppdrag till Myndigheten för delaktighet 2009, men drivs nu som självständiga föreningar över hela landet med stöd från Socialstyrelsen. Hjärnkoll Stockholm startade som första Hjärnkollförening i landet Hjärnkoll Ung, för att sprida kunskap om den ökande psykiska ohälsan bland unga. I april 2017 utbildades de första unga ambassadörerna, som ett år senare redan har utfört ett hundratal uppdrag på allt från stora konferenser och seminarier till politikerbesök och samtal med politiker och beslutsfattare. Under 2018 och 2019 besöker vihögstadie- och gymnasieskolor i Stockholm med projektet ”Stanna kvar i skolan”.
Läs mer om oss på www.hjarnkollstockholm.se

[1] https://www.svt.se/nyheter/val2018/darfor-okar-pskykisk-ohalsa-bland-unga

[2] https://www.theguardian.com/society/2017/may/19/popular-social-media-sites-harm-young-peoples-mental-health

[3] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sociala-medier-forsamra-ungas-sjalvkansla

[4] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L01K3p/enkat-sociala-medier-paverkar-sjalvkanslan

[5] https://2017.svenskarnaochinternet.se/?referer=www.svenskarnaochinternet.se