INBJUDAN till dig som är 15-29 år att berätta hur du mår!

En inbjudan till alla som är 15-29 år i Sverige! Var med och dela din berättelse om psykisk ohälsa. Alla bidrag publiceras på vår webb och ett antal berättelser blir publicerada i en bok som distribueras till alla gymnasieskolor i Sverige.

Detta handlar inte om perfekt skrivande, utan vi vill ha in berättelser från verkliga livet. Skriv från hjärtat! Vi kan redigera språket efteråt. Gymnasielärare kan gärna göra det till en lektion i livskunskap och svenska i klassen!

Se intruktioner nedan!

Om berättelserna
Nu bjuder vi in alla unga 15-29 år att skriva en berättelse om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Det kan vara sin egen eller som anhörig/vän. Alla berättelser publiceras på vår webb, som redan haft över 300 000 besök, och ett antal väljs ut av en jury till en antologi, som sen kommer att distribueras till gymnasieskolor i hela Sverige och även finnas i internetbokhandlar. Boken kommer även att finnas som e-bok och ljudbok.

Syfte
Med detta vill vi inspirera unga att prata om hur de mår på insidan och genom att läsa andras berättelser ser man att man inte är ensam om sina upplevelser.

Språket inget krav
Juryn kommer att välja ut vilka bidrag som ska ingå i antologin. Det viktigaste är inte att berättelsen är välskriven på perfekt svenska, utan att den kommer ifrån hjärtat och berör. Det betyder inte att det måste vara hemska eller svåra saker, utan en autentisk beskrivning av när livet är tungt. Vi vill även uppmuntra de som är inte pratar perfekt svenska att delta.

Datum
Bidragen ska vara inskickade till info@vagaprata.nu senast den 19 september, för att kunna komma med i boken. Skriv ”Berättelser” som ämne i mejlet. Juryn kommer att läsa alla berättelser och göra urvalet till antologin. Alla vars bidrag blir utvalda till boken blir meddelade genom den mejladress man uppgivit och får ett exemplar av boken under hösten 2021.

Bidrag som kommer efter den 19/9 blir också publicerade på vagaprata.nu.

Lektion i svenska och livskunskap
Vi hoppas att du som är skolpersonal ska vilja göra detta till en uppgift i svenska och livskunskap i klassen. Ni får även gärna att dela det i era intranät till elever och föräldrar. Sätt gärna upp detta på skolans anslagstavla.

Juryn
Juryn består av ungdomsboksförfattaren Niklas Krog, tidigare ledamot i Barnboksakademien, Maria Björn, författare och bibliotekarie på en gymnasieskola, Nathalie Sundberg, medarbetare i VÅGA PRATA och ambassadör i Hjärnkoll Ung, Anton Lindvall, ambassadör i Hjärnkoll Ung och medlem i Brainpool – för unga med särbegåvning.

INSTRUKTIONER

Berättelsen får vara max 1500 ord, vilket är ungefär 4-5 st A4 skrivna med Times 12 p. Berättelsen kan naturligtvis vara kortare! Texten måste skrivas och skickas in digitalt! Vi kan inte ta emot handskrivna bidrag. Det är däremot tillåtet att ta hjälp av olika verktyg om man har svårigheter att skriva, även personliga sådana (t ex personlig assistent eller elevassistent).

Under “Berättelser” i menyn ovan kan du läsa andras berättelser och se hur de har skrivit.

Här är några frågor man kan fundera på när man skriver, men de behöver absolut inte besvaras. Berättelsen kan vara i prosa eller dikt.

 1. När var första gången du upplevde psykisk ohälsa?
 2. Hur har det varit för dig i skolan? Hemma? Finns det någon särskild händelse du minns?
 3. Har du fått någon hjälp?
 4. Finns det någon vändpunkt i ditt mående, när du började må bättre? Vad hände då?
 5. Hur mår du idag?
 6. Har du några strategier eller verktyg som du använder och som du vill dela med dig av till andra?

SENASTE DATUM 19 september 2021
Bidragen ska vara inskickade till info@vagaprata.nu senast den 19 september 2021 för att kunna komma med i boken. Skriv ”Berättelser” som ämne i mejlet. Glöm inte att ange hur vi kommer i kontakt med dig!

Bidrag som kommer efter den 19/9 blir också publicerade på vagaprata.nu.

RIKTLINJER
Eftersom din text publiceras på vår hemsida ch sprids via våra sociala medier, finns det vissa riktlinjer som är viktiga att ha i åtanke.

Följande får inte nämnas i din text eller porträtteras i bilder:

 • Politiska ställningstagande eller ideologiska påtryckningar.
 • Specifika namn på mediciner/företag/personer. (Generella benämningar som “antidepressiva”, “BUP”, “öppenvård” och liknande är ok​.)​
 • Detaljer om självskada/missbruk/ätstörning etc. Till exempel tillvägagångssätt, vilka substanser som missbrukas eller hur man gör för att gå ner i vikt eller att berätta hur lite/mycket man vägde i kg.
 • Nedsättande ord kopplat till psykisk ohälsa, diagnoser eller funktionsnedsättningar .
 • Hatiskt innehåll mot individer och/eller grupper.

Vår målgrupp inkluderar vuxna och minderåriga av alla kön, identiteter och etniciteter. Vi har ett ansvar att inte bidra till kroppshets, stigmatisering av psykisk ohälsa eller självskada.