• Kolumn

    Välkomna till VÅGA PRATA!

    Hej och välkomna till VÅGA PRATA.nu! Vi har startat VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier, för att visa en annan bild av oss unga än den perfekta och tillrättalagda, som vi ofta möter i sociala medier. I våra medier…